Geschiedenis

De Dodewaardse Schaakvereniging is opgericht op 27 november 1948 door een groepje Betuwse schakers. Met name Jan Tornga of 'Meester Jan' had hierin een initiërende rol. De beginjaren van de club waren moeilijk. Vooral het gebrek aan materiaal was in de naoorlogse periode nijpend. Zo werd er met zelfgemaakte borden en stukken gespeeld. De clubavonden werden gehouden in een houten noodlokaal, waar de leden ook nog zelf voor de verwarming dienden te zorgen. Gaandeweg de jaren ging het met de club beter en nu is de Dodewaardse Schaakvereniging een gezonde, actieve vereniging met meer dan dertig leden.

Per 1 januari 2017 zijn alle activiteiten van de DSV opgeschort.

Jan Tornga of meester Jan