Hartelijk welkom op de website van de Dodewaardse Schaakvereniging!

!!! HET GEURTSCONSERVENTOERNOOI GAAT DOOR IN 2019 !!!WOENSDAG 6 MAART 2019 organiseert de Dodewaardse SchaakVereniging voor de 31e keer het Geurts Conserventoernooi. Op veler verzoek heeft de Dodewaardse Schaakvereniging besloten de organisatie van het Geurtsconserventoernooi voort te zetten. We spelen een rapid-toernooi. Iedere speler heeft 20 minuten speeltijd per persoon, per partij. We spelen - zoals gebruikelijk - 7 rondes. De deelnemers worden op niveau (rating) in 6 groepen ingedeeld. Dus ook de huisschaker komt aan zijn trekken. Elke deelnemer gaat naar huis met een aandenken aan het Geurtstoernooi.

Het toernooi wordt gehouden in de Wanmolen te Zetten, Schweitzerpark 2.

Indien u een uitnodiging voor het toernooi per email wilt ontvangen, stuur dan een mailtje naar toernooi@dodewaardseschaakvereniging.nl, u krijgt dan per omgaande de uitnodiging per e-mail toegezonden.

INSCHRIJVING:
U kunt zich voor het toernooi inschrijven per email: toernooi@dodewaardseschaakvereniging.nl, of door contact op te nemen met Liane Jansen telefoon 0488-453896 en door het overmaken van
€ 8,50 per persoon - onder vermelding van ratingsterkte en schaak-vereniging - voor 15 februari 2019 op rekening NL73 INGB 0005 7846 59 ten name van de Dodewaardse Schaakvereniging. LET OP! Inschrijving stopt bij 200 deelnemers. Dus meld u tijdig aan.


uitnodiging Geurtstoernooi2019