Hartelijk welkom op de website van de Dodewaardse Schaakvereniging!

WOENSDAG 26 FEBRUARI 2020 organiseert
de Dodewaardse SchaakVereniging voor de
32e keer het GEURTS CONSERVENTOERNOOI.Gezien het enorme enthousiasme van de deelnemers, dat we elk jaar weer ervaren, heeft het bestuur van de DSV besloten ook dit jaar weer het Geurts Conserventoernooi te organiseren. Zoals gebruikelijk spelen we een rapid-toernooi. Iedere speler heeft 20 minuten speeltijd per persoon, per partij. We spelen 7 rondes. De deelnemers worden op niveau (rating) in 6 groepen ingedeeld. Dus ook de huisschaker komt aan zijn trekken. Elke deelnemer gaat naar huis met een aandenken aan het Geurtstoernooi.

Het toernooi wordt gehouden in de Wanmolen te Zetten, Schweitzerpark 2.

Indien u een uitnodiging voor het toernooi per email wilt ontvangen, stuur dan een mailtje naar toernooi@dodewaardseschaakvereniging.nl, u krijgt dan per omgaande de uitnodiging per e-mail toegezonden.

INSCHRIJVING: U kunt zich voor het toernooi aanmelden door het overmaken van € 8,50 per persoon vóór 15 februari 2020 op rekening NL73 INGB 0005 7846 59 ten name van de Dodewaardse Schaakvereniging, onder vermelding van ratingsterkte en schaakvereniging. Heeft u vragen dan kunt u een email sturen naar toernooi@dodewaardseschaakvereniging.nl of door contact op te nemen met Liane Jansen, telefoon 0488-453896. LET OP! Inschrijving stopt bij 250 deelnemers. Dus meld u tijdig aan.